چاپ خبر
سپهر سه‌شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
 انتخابات شورای دانش آموزی در میان کاندیدای منتخب انجام شد. در انتهای انتخابات دانش آموزانی که در هر پایه بیشترین رأی را کسب کرده بودند به عنوان اعضاء شورای دانش آموزی سپهر انتخاب شدند.
نتایج آرای انتخابات و تعداد آراء به شرح زیر است:
رئیس شورا : نسترن نظری --- منشی جلسه: عسل حساس --- نائب رئیس: ترانه رفعت --- رئیس دپارتمان آموزشی: رکسانا رفعت/ترانه رفعت --- رئیس دپارتمان ورزشی: ماهک طاهری/ترانه رفعت/ مهتا ولدان --- مهارت های زندگی: الیسا اسماعیلی --- مذهبی: محدثه فرخی مقدم --- هنری: کیانا شجاعی --- موسیقی: ماهک حسینی --- فرهنگی و اجرایی: ترانه رفعت --- شعر و ادبیات: نسترن نظری --- محیط زیست: هما فروزش --- سفیران سلامت: عسل حساس 
 
انتهای پیام/.