اهداف و برنامه ها  

        ما اعتقاد داریم یادگیری وآموزش درست واصولی توسط دانش آموز،وقتی اتفاق می افتد که معلمان،مربیان و کارکنان مدرسه تلاش کنند تا مدرسه محیطی باشد که بتواند این باور را در                       دانش آموزان ایجاد کند که با یادگیری علم روز و بالارفتن معلومات آنها، موفقیت در همه ابعاد زندگی میسر خواهد شد

اگر این باور ایجاد شود بسیاری از مشکلاتی که در طول روز باعث تقابل مدرسه و دانش آموزان می شود از بین خواهد رفت ودر این شرایط دانش آموزان، با انگیزه و روحیه بسیار بالا بدون کوچکترین فشار وکنترل اضافی در جهت اهداف آموزشی و کرامت انسان گام برمی دارند

از طرفی باید این باور در کادر دانش آموزی به خصوص معلمان گرامی ایجاد شود هم سویی لازم را با دانش آموزان در جهت ایجاد آن فضا داشته باشند

ایجاد روحیه "یادگرفتن" ونه "یاد دادن" هم از سوی معلمین و هم از سوی دانش آموزان وایجاد محیط با نشاط و جذاب از اهدافی است که باید به آن رسید

چون با ایجاد این محیط،فراگیری علم و دانش برای دانش آموزان به یک کار جذاب و دوست داشتنی تبدیل خواهد شد

در این راستا برگزاری مسابقات علمی، آزمایشگاهی و پژوهشی کلاس های فوق برنامه از اهم راهکارهایی است که مدرسه بکار می گیرد

 

   اهداف و خط مشی مدرسه ما :

* اهتمام ویژهبه رشد و تقویت باور دینی و پرورش شخصیت و منش اخلاقی .

* فراهم کردن زمینه های مطلوب برای تقویت انگیزش و استعدادهای خلاقانه .

* تلاش مستمر برای افزایش سطح پیشرفت تحصیلی و به روز ساختن مستمرفرایند یادگیری .

* تلاش ویژه برای تقویت نشاط ، شادابی و افزایش سلامت جسمی - روانی و اجتماعی .

* تقویت زبان فارسی و تلاش هدفمند و اثرگذار برای آموزش زبان خارجی .

* تقویت انس با قرآن به منظور بهره مندی از الگو و ظرفیت انسان ساز کلام الهی .

* مشارکت فعالانه ، هدفمند و اثربخش اولیا در فرآیندهای تربیتی و آموزشی مدرسه .

* تقویت زمینه ی فعالیت گروهی ، روحیه جمعی و مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه .

* پرورش رفتارهای نوع دوستانه ، خوش خلقی و مهربانی .

* پرورش و گسترش روحیه هنری و خلاقانه .

   فعالیت های آموزشی:

1-آزمونهاشامل مرآت، ماهانه، میان ترم، تشخیص بنیه علمی،آزمون های آنلاین

2-برگزاری کلاسهای فوق برنامه شامل زبان ،ریاضی،علوم

3-بازدید هاو اردو های علمی و آموزشی